"wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen"

IBAN Nummer: NL84 RABO 0159 9167 20 t.n.v. Stichting Voedselbank Alblasserdam.

 

sliderbrood.jpg

FACEBOOK

onze sponsoren


AlblasserdamALBLASSERDAMBarendrecht


Alblasserdam 


Alblasserdam


 

AlblasserdamVoorweg 17a - 2988 CG Ridderkerk

Alblasserdam
Alblasserdam


Alblasserdam


Alblasserdam


 

Scheldeplein 5-11, Alblasserdam.


 


kinderdijk


Hier kan uw logo komen te staan!


 

.

 

 

 

 

.

 

Onze voedselpakketten zijn bestemd voor huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven. Dit ondanks een fijnmazig systeem van sociale voorzieningen in ons land. Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen moet men aan strikte, landelijk vastgestelde criteria voldoen. (bron: nederlandsevoedselbanken.)

Een aanvraag wordt altijd gecontroleerd door een professionele hulpverlener. Elke zes maanden wordt opnieuw bekeken of de aanvrager nog aan de criteria voldoet dan wel dat de situatie verbeterd is.