"wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen"

IBAN Nummer: NL84 RABO 0159 9167 20 t.n.v. Stichting Voedselbank Alblasserdam.

 

onze sponsoren


AlblasserdamALBLASSERDAM 

 

Alblasserdam 

Alblasserdam


 

AlblasserdamVoorweg 17a - 2988 CG Ridderkerk
 

Alblasserdam
 

Alblasserdam


 

 

Scheldeplein 5-11, Alblasserdam.


 


 

Hier kan uw logo komen te staan!


 

.

 

 

 

 

.

 

Aanvraagformulier

De aanmelding vindt plaats door een hulpverlenende instantie (zoals: Rivas maatschappelijk werk of kerken), dus niet door u zelf. Indien de aanvraag betrekking heeft op iemand die buiten Alblasserdam woonachtig is, kan contact worden opgenomen met andere voedselbanken in de regio omdat alleen klanten worden aangenomen uit de gemeente Alblasserdam.

Om een pakket aan te vragen kunt u gebruikmaken van ons aanvraagformulier wat u hieronder kunt downloaden.