Visie en beleid

Doelstellingen Voedselbank

De twee doelstellingen van de Voedselbanken zijn:

 • Het direct – op tijdelijke basis – helpen van mensen in Nederland die onder een bepaald bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
 • Tegengaan van verspilling van voedsel (voorkomen van het doordraaien, vernietigen van jaarlijks ruim 3 miljoen ton in Nederland!).

Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen; de Voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar!

Uitgangspunten

Bij het bereiken van deze doelstellingen gelden voor de Voedselbanken de volgende uitgangspunten:

 • Voedselbanken kopen in principe geen voedsel, maar zolang er onvoldoende voedsel beschikbaar is wordt er voedsel gekocht ter aanvulling. Wij verkopen geen voedsel.
 • Voedselbanken ondersteunen de doelgroep die in aanmerking komt voor voedselondersteuning uitsluitend met voedsel(pakketten).
 • Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers.
 • Voedselbanken stellen zich politiek, levensbeschouwelijk e.d. neutraal op; door het bestaan van de Voedselbanken wordt aan armoede en verspilling in Nederland een gezicht gegeven.

Omvang van de voedselverspilling

Voedselverspilling door ondernemingen in Nederland bedraagt jaarlijks 1.280.000 ton. Particulieren gooien ongeveer dezelfde hoeveelheid weg. Dit kost ons jaarlijks € 4,4 miljard. Als voedselbanken richten we ons op de verspilling bij de ondernemingen.

 Voordelen van het geven voor de onderneming

 1. Financiële voordelen (het is goedkoper):
 • Het voedsel hoeft niet meer vernietigd te worden; daardoor geen vernietiging- of denaturatiekosten.
 • Er is altijd wel een Voedselbank in de buurt (kleinere afstanden), dus goedkoper transport.
 • De Voedselbanken hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status waardoor de giften afgetrokken mogen worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 1. U voldoet aan de eisen van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • Door voedsel te schenken heeft u geen overschotten meer.
 • Door voedsel te schenken heeft u geen verspilling meer, omdat het voedsel geconsumeerd wordt door onze klanten.
 • U maakt de voedselketen langer door het aan de Voedselbanken te geven.
 • U belast het milieu veel minder door goed voedsel niet meer weg te gooien, of om er diervoer van te maken of te vernietigen, waardoor een relatief lagere CO2-uitstoot.
 • U helpt de allerarmste mensen in de samenleving.
 • Uw stakeholders waarderen dit enorm, zeker als u hier publiciteit aan geeft.

Al veel bedrijven werken samen met de voedselbank. Van kleinere lokale/regionaal werkende bedrijven en winkels tot de grotere levensmiddelen concerns in Nederland zoals Unilever, Aviko, Heinz, Albert Heijn, Hak en Pepsico.