Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. In 2015 is voedselbank Alblasserdam gecertificeerd als “GROEN”. Om dit certificaat te behouden wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Handboek Voedselveiligheid van voedselbanken Nederland.
In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedselveilig wordt gewerkt. Elk jaar komt er een inspecteur langs om te kijken of wij nog voldoen aan de eisen.