Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Voedselbanken Nederland heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van:

 • de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland en die geen eigen vertrouwenspersoon hebben
 • de regionale distributiecentra van onze voedselbanken
 • de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland
 • de met ons officieel verbonden organisaties; op dit moment zijn dat de Groente- en Fruitbrigade en de Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân.
 • Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer

Je kunt natuurlijk met je probleem tot een coördinator of bestuurslid wenden. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem en/of vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

 • vangt je op en laat je je verhaal doen
 • geeft advies en biedt hulp
 • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
 • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
 • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

De vertrouwenspersonen van Voedselbanken Nederland zijn:
– Marit Boon               
(marit.boon@voedselbankennederland.nl)

– Marcel Weustink   (marcel.weustink@voedselbankennederland.nl)

– Nicole Verhoeven   (nicole.verhoeven@voedselbankennederland.nl)

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.