Steun de voedselbank met een donatie!

Steun ons

Voedselbank Alblasserdam heeft, net als alle organisaties, te maken met vaste kosten voor huisvesting, vervoer, opslag en administratie.

Ook voor onze kosten zijn we afhankelijk van uw donatie. Wij werken alleen met vrijwilligers, dus uw donatie komt direct ten goede aan onze doelstelling.

Het is mogelijk om uw gift over te maken naar onze bankrekening, onder het rekeningnummer NL84 RABO 0159 9167 20 tnv Stichting Voedselbank Alblasserdam.

Uw gift is meer dan welkom, we waarderen alle steun die we krijgen.