Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

 

1.1 De missie van de voedselbanken

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.

1.2 De visie van de voedselbanken

‘In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn’.

1.3 De kernwaarden van de voedselbanken

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

 

1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbanken

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Om vermelde punten 1.1 t/m 1.4 te realiseren werken wij nauw samen met onze lokale ondernemingen, serviceclubs, kerken, scholen, welzijnsorganisaties etc.

1.5 Beloningssysteem

Een kernwaarde van Voedselbank Alblasserdam is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald in welke vorm dan ook. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

 

Doelstellingen Voedselbank

De twee doelstellingen van de Voedselbanken zijn:

 • Het direct – op tijdelijke basis – helpen van mensen in Nederland die onder een bepaald bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld.
 • Tegengaan van verspilling van voedsel (voorkomen van het doordraaien, vernietigen van jaarlijks ruim 3 miljoen ton in Nederland!).

Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen; de Voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar!

Uitgangspunten

Bij het bereiken van deze doelstellingen gelden voor de Voedselbanken de volgende uitgangspunten:

 • Voedselbanken ondernemen geen commerciële activiteiten en kopen of verkopen geen voedsel.
 • Voedselbanken ondersteunen de doelgroep die in aanmerking komt voor voedselondersteuning uitsluitend met voedsel(pakketten).
 • Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers.
 • Voedselbanken stellen zich politiek, levensbeschouwelijk e.d. neutraal op; door het bestaan van de Voedselbanken wordt aan armoede en verspilling in Nederland een gezicht gegeven.

 

Omvang van de voedselverspilling

Voedselverspilling door ondernemingen in Nederland bedraagt jaarlijks 1.280.000 ton. Particulieren gooien ongeveer dezelfde hoeveelheid weg. Dit kost ons jaarlijks € 4,4 miljard. Als voedselbanken richten we ons op de verspilling bij verspilling bij de ondernemingen.

 

Voordelen van het geven voor de onderneming

Financiële voordelen (het is goedkoper):

 • Het voedsel hoeft niet meer vernietigd te worden; daardoor geen vernietiging- of denaturatiekosten.
 • Er is altijd wel een Voedselbank in de buurt (kleinere afstanden), dus goedkoper transport.
 • De Voedselbanken hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status waardoor de giften afgetrokken mogen worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

voldoet aan de eisen van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

 • Door voedsel te schenken heeft u geen overschotten meer.
 • Door voedsel te schenken heeft u geen verspilling meer, omdat het voedsel geconsumeerd wordt door onze klanten.
 • U maakt de voedselketen langer door het aan de Voedselbanken te geven.
 • U belast het milieu veel minder door goed voedsel niet meer weg te gooien, of om er diervoer van te maken of te vernietigen, waardoor een relatief lagere CO2-uitstoot.
 • U helpt de allerarmste mensen in de samenleving.
 • Uw stakeholders waarderen dit enorm, zeker als u hier publiciteit aan geeft.

 

Al veel bedrijven werken samen met de voedselbank. Van kleinere lokale/regionaal werkende bedrijven en winkels tot de grotere levensmiddelen concerns in Nederland zoals Unilever, Aviko, Heinz, Albert Heijn, Hak en Pepsico.

Wellicht ook interessant voor jou