Overzicht activiteiten

Overzicht activiteiten Stichting Voedselbank Alblasserdam

Voedselbanken regionaal en landelijk

Voedselbank Alblasserdam is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Alblasserdam lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samengewerkt met de regionale voedselbanken en het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen. Op die manier wordt er geen voedsel verspild en komt dit ten goede van cliënten, die dit goed kunnen gebruiken.

Kernactiviteit

Op elke woensdagmiddag worden de voedselpakketten verstrekt, behalve als dit op een feestdag valt. Het aantal pakketten ligt gemiddeld op 110 pakketten per week, waarmee wekelijks ruim 300 personen worden ondersteund, waarvan ongeveer 125 personen jonger dan 18 jaar. Naast deze pakketten worden er regelmatig noodpakketten verstrekt om acute voedselnood op te lossen. Voor de toekomst wordt een toename verwacht in aanvragen voor voedselondersteuning.

Organisatie

Het bestuur van Voedselbank Alblasserdam vergadert 10 keer per jaar. Totaal is er een groep van ongeveer 40 vrijwilligers, waaronder inpakkers, gastvrouwen en chauffeurs bij toerbeurt op woensdag verantwoordelijk voor het inpakken en uitdelen, het transport van voedsel vanuit het Distributiecentrum Rotterdam en van sponsoren uit de omgeving.

Sponsoren/samenwerking

Lokale sponsoren en bedrijven leveren de Voedselbank Alblasserdam wekelijks voedsel. Dit is erg belangrijk voor onze organisatie en voor het kunnen verstrekken van een goed gevuld pakket met kwalitatief goede producten. In supermarkten, kerken en op scholen in Alblasserdam worden regelmatig inzamelingen gehouden van houdbare producten. Ook worden er diverse acties gehouden door serviceclubs en andere lokale organisatie om het werk van de voedselbank te ondersteunen of om onze cliënten aanvullende steun te kunnen bieden. De betrokkenheid van de burgers uit Alblasserdam en omstreken bij het werk van Voedselbank Alblasserdam is groot. Zowel de financiële donaties als de in natura verstrekte producten worden zeer gewaardeerd en zijn noodzakelijk om de voedselbank draaiende te kunnen houden en de cliënten te kunnen blijven voorzien van voedsel. We weten ons, als Voedselbank Alblasserdam, dan ook gesteund door een aantal Alblasserdamse ondernemingen, serviceclubs, kerken en particulieren. Regelmatige is er contact met de Gemeente Alblasserdam om ervaringen uit te wisselen op het gebied van armoedebestrijding en om te zien waar op dit gebied samengewerkt kan worden.

Website

De website en Facebook wordt bijgehouden door een vrijwilliger.