Overzicht activiteiten

Overzicht activiteiten stichting Voedselbank Alblasserdam


Voedselbanken regionaal en landelijk

Voedselbank Alblasserdam is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Alblasserdam lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samen gewerkt met de regionale voedselbanken en met het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen.


Kernactiviteit

De voedselpakketten zijn op bijna alle woensdagen verstrekt, behalve op feestdagen. Het aantal pakketten die in 2020 was gemiddeld 80- 85 pakketten. Met deze 80-85 pakketten werden ongeveer 180 personen wekelijks gesteund. Van dit aantal zijn ongeveer 64 personen jonger dan 18 jaar. Naast deze pakketten worden er op regelmatige basis noodpakketten verstrekt om acute voedselnood op te lossen. Gedurende het jaar 2020 zijn er vanwege corona aanpassingen gedaan om het werk van de vrijwilligers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.


Organisatie

Het bestuur van de Voedselbank Alblasserdam vergaderd maandelijks. In 2020 zijn er binnen het bestuur wijzigingen opgetreden. Er is een nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid met als takenpakket de vrijwilliger coördinatie. Een groep van +/- 30 vrijwilligers is bij toerbeurt op woensdag verantwoordelijk voor het inpakken en uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 10 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Tevens zijn er gedurende de vrijdag 2 coördinatoren actief welke de werkzaamheden organiseren.


Sponsoren/samenwerking

Lokale sponsoren en bedrijven leveren wekelijks voedsel aan ons. Deze sponsors en bedrijven zijn erg belangrijk voor onze organisatie en voor het kunnen verstrekken van een goed gevuld pakket met goede producten. De financiële steun welke wij krijgen van particulieren, bedrijven, serviceclubs, kerken etc. maakt het ons mogelijk op een goede manier de organisatie van Voedselbank Alblasserdam draaiende te houden.

Ook in 2020 zijn er in supermarkten, kerken en op scholen in Alblasserdam regelmatig inzamelingen geweest van producten voor de voedselbank. Tevens zijn er acties geweest van diverse serviceclubs en andere lokale organisaties om het werk van de voedselbank te steunen of om de cliënten van de voedselbank aanvullende steun te verstrekken. De betrokkenheid van de Alblasserdamse  burgers bij het werk van de voedselbank is groot.

We weten we ons, als Voedselbank Alblasserdam, dan ook gesteund door een aantal Alblasserdamse ondernemingen, serviceclubs en particulieren. Voedselbank Alblasserdam heeft op regelmatige basis contact met de Gemeente Alblasserdam om ervaringen uit te wisselen op het gebied van armoedebestrijding en om te zien waar op dit gebied samengewerkt kan worden.


Website

De website is ook in 2020 onderhouden door twee vrijwilligers. Zie http://www.voedselbankalblasserdam.nl

Wellicht ook interessant voor jou