Overzicht activiteiten

Overzicht activiteiten stichting Voedselbank Alblasserdam


Voedselbanken regionaal en landelijk

Voedselbank Alblasserdam is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland. Binnen Voedselbanken Nederland is Voedselbank Alblasserdam lid van het Regionaal Overlegplatform Regio Rotterdam. Hierin wordt samengewerkt met de regionale voedselbanken en het distributiecentrum van Voedselbank Rotterdam. Tevens wordt er samengewerkt met andere lokale voedselbanken om, wanneer dit mogelijk is, voedsel onderling te verdelen. Op die manier wordt er geen voedsel verspilt en komt dit ten goede van cliënten, die dit goed kunnen gebruiken.


Kernactiviteit

De voedselpakketten zijn op bijna alle woensdagen verstrekt, behalve op feestdagen. Het aantal pakketten in 2020 ligt gemiddeld op 80- 85 pakketten per week.  Met de huidige 80-85 pakketten worden ongeveer 180 personen wekelijks ondersteund. Van dit aantal zijn ongeveer 64 personen jonger dan 18 jaar. Naast deze pakketten worden er op regelmatige basis noodpakketten verstrekt om acute voedselnood op te lossen. Gedurende het jaar 2020 zijn er vanwege corona aanpassingen gedaan om het werk van de vrijwilligers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Voor 2021 wordt een toename verwacht in aanvragen voor voedselondersteuning.


Organisatie

Het bestuur van de Voedselbank Alblasserdam vergadert maandelijks. In 2020 zijn er binnen het bestuur wijzigingen opgetreden. Er is een nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid aangesteld, met als takenpakket coördinatie van onze vrijwilligers. Een groep van +/- 50 vrijwilligers is bij toerbeurt op woensdag verantwoordelijk voor het inpakken en uitdelen van de pakketten. Een team van +/- 10 vrijwillige chauffeurs zorgt voor het transport van de pakketten vanuit Rotterdam en voor het ophalen van voedsel van sponsoren. Tevens zijn er op elke woensdag 2 coördinatoren actief, die de organisatie van alle werkzaamheden oppakken.


Sponsoren/samenwerking

Lokale sponsoren en bedrijven leveren de Voedselbank Alblasserdam wekelijks voedsel. Deze sponsors en bedrijven zijn erg belangrijk voor onze organisatie en voor het kunnen verstrekken van een goed gevuld pakket met kwalitatief goede producten. De financiële steun, die wij krijgen van particulieren, bedrijven, serviceclubs, kerken etc. maakt het voor ons mogelijk om op een goede manier de organisatie van Voedselbank Alblasserdam draaiende te houden.

Ook in 2020 zijn er in supermarkten, kerken en op scholen in Alblasserdam regelmatig inzamelingen geweest van producten voor de Voedselbank Alblasserdam. Tevens zijn er acties geweest van diverse serviceclubs en andere lokale organisaties om het werk van de Voedselbank Alblasserdam te ondersteunen of om onze cliënten aanvullende steun te kunnen verstrekken. De betrokkenheid van de Alblasserdamse  burgers bij het werk van de Voedselbank Alblasserdam is groot.

We weten ons, als Voedselbank Alblasserdam, dan ook gesteund door een aantal Alblasserdamse ondernemingen, serviceclubs en particulieren. Voedselbank Alblasserdam heeft op regelmatige basis contact met de Gemeente Alblasserdam om ervaringen uit te wisselen op het gebied van armoedebestrijding en om te zien waar op dit gebied samengewerkt kan worden.


Website

De website is ook in 2020 onderhouden door twee vrijwilligers. Zie http://www.voedselbankalblasserdam.nl

Wellicht ook interessant voor jou