algemeen

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Wij zullen te allen tijde uw privacy maximaal waarborgen. Zo verplichten de medewerkers van de voedselbank zich tot geheimhouding. Wij kunnen u wel van informatie van derden voorzien of aanvullend advies geven over andere hulpverleningsorganisaties, maar het contact met derden

Lees verder »

Is hulp altijd gegarandeerd?

Uiteraard doen wij er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk vorm te geven. Wij blijven echter een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van de ruimhartigheid en mogelijkheden bij onze leveranciers en sponsoren. Aan de hulpverlening door

Lees verder »

Waarom een voedselbank?

Waarom een voedsel bank? Ons is gebleken dat ook in Alblasserdam armoede voorkomt. Dit baseren wij op signalen vanuit hulpverlenende instanties, zoals de sociale raadslieden, het algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, de kerkelijke instanties, de bewindvoerders en andere welzijnsorganisaties.

Lees verder »

Hoe beoordeelt de voedselbank mijn situatie?

Aan de hand van uw financiële gegevens wordt het aanvraagformulier door een hulpverleningsorganisatie samen met u ingevuld. Op korte termijn volgt een definitieve beslissing vanuit de voedselbank over uw aanvraag. U ontvangt hier schriftelijk bericht over of dit wordt aan

Lees verder »

Welke gegevens worden er van mij vastgelegd?

Welke gegevens worden er van mij vastgelegd? Wij bewaren alleen het aanvraagformulier. De financiële gegevens en papieren dient u alleen te overleggen bij het invullen van het aanvraagformulier samen met uw hulpverlener. Deze komen dus niet in bezit van de

Lees verder »