Waarom een voedselbank?

Waarom een voedsel bank?

Ons is gebleken dat ook in Alblasserdam armoede voorkomt. Dit baseren wij op signalen vanuit hulpverlenende instanties, zoals de sociale raadslieden, het algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, de kerkelijke instanties, de bewindvoerders en andere welzijnsorganisaties.

Wellicht ook interessant voor jou