Kom ik in aanmerking?

De voedselbank is er voor iedereen die niet genoeg geld heeft om eten te kunnen kopen. Of je hulp krijgt van de voedselbank, hangt af van hoeveel je iedere maand overhoudt voor boodschappen en kleding. Dat rekenen we uit door alle inkomsten op te tellen en daar trekken we de vaste lasten zoals huur energie en zorgverzekering vanaf. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager of iets hoger dan ons “normbedrag”, dan ben je welkom en helpen we je graag!Wat is het normbedrag?
Het normbedrag hangt af van de grootte van het gezin:
Alleenstaand € 315,–
Samenwonend € 430,–
Alleenstaand met kind € 430,–
Gezin met 2 kinderen € 660,–
Voor elke volgende persoon komt er € 115,– bij.